Welkom …

Er wordt de dag van vandaag (te) veel verwacht van kinderen. Ze moeten op allerlei gebieden kunnen presteren en het lijkt er soms op dat ze geen kind meer mogen zijn, maar ‘mini-volwassenen’. Door de druk die ze voelen, kunnen kinderen zich gaan afsluiten en dichtklappen of net uitbarsten. Ze ervaren tal van emoties die ze zelf niet altijd begrijpen en waar ze soms zeer moeilijk mee kunnen omgaan. Als kinderpsychologen fungeren wij als een coach die het kind stimuleert open te bloeien om zijn/haar mooie kern te laten zien. We gaan samen op weg, zij aan zij, totdat het kind zijn/haar plaatsje heeft gevonden in het veld tussen alle anderen.

 

Wie zijn we? 

Welkom op onze site!

Praktijk De Klaproos is een zelfstandige groepspraktijk met psychologen/psychotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen en jongeren. Wij bakenen hierdoor onze behandelpopulatie af van 0 tot 25 jaar. We richten ons ook naar ouders die problemen ervaren met hun kind en op zoek zijn naar handvaten in de opvoeding en/of de aanpak van de problemen. Wij werken niet met volwassenen. We zien volwassenen enkel in de hoedanigheid als ouder en niet voor individuele – of partnerproblematiek.

Vanessa Van Schuerbeek (psychologe en praktijkcoördinator)

Vanessa Van Schuerbeek is praktijkcoördinator en master in de klinische psychologie. Zij werkt daarnaast als leerlingbegeleidster in het Atheneum te Aalst voor jongeren met de diagnose autisme. 

Bereikbaar via: vanessa@praktijkdeklaproos.be
                            0473/43.62.62

Annechien Van den Broeck (psychologe)

Annechien Van den Broeck is master in de klinische psychologie. Zij is daarnaast ook werkzaam als leerlingbegeleider binnen een secundaire school voor leerlingen met de diagnose autisme. Annechien volgt tevens een postgraduaatopleiding ‘cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren’ aan de Universiteit van Gent.

Bereikbaar via: annechien@praktijkdeklaproos.be
                            0495/87.87.94

Dimitri Vandersteen (psycholoog)

Dimitri Vandersteen is master in de klinische psychologie. Hij werkt daarnaast als leerlingbegeleider in een school in Ninove waarbij hij jongeren begeleidt met de diagnose autisme. 

Bereikbaar via: dimitri@praktijkdeklaproos.be
                            0470/04.19.78

Julie Huybrechts (psychologe) 

Julie Huybrechts is master in de klinische psychologie. Zij werkt daarnaast als psycholoog op de Kinder- en jeugdpsychiatrie van het universitair ziekenhuis Antwerpen.

Bereikbaar via: julie@praktijkdeklaproos.be
                            0479/40.57.99

Sieg De Baerdemaeker (logopediste)

Sieg De Baerdemaeker is bachelor in de logopedie en audiologie. Zij begeleidt in de praktijk kinderen en jongeren met leerstoornissen en taal-en spraakproblemen. 

Bereikbaar via: sieg@praktijkdeklaproos.be 
                            0477/75.19.93

Consultaties bij Sieg vinden plaats op een volgend adres (niet in Praktijk De Klaproos):
Assesteenweg 47 – 1740 Ternat (terrein van Carwash Isocom). 

Lynn D’haeseleer (psychologe)

Lynn D’haeseleer is master in de klinische psychologie. Zij werkt daarnaast als gezinscoach bij 1Gezin1Plan en contextbegeleider bij Vzw Radar.

Bereikbaar via: lynn@praktijkdeklaproos.be
                            0492/39.27.82

Axel Vermeir (ergotherapeut)

Axel Vermeir is bachelor in de ergotherapie. Hij begeleidt in de praktijk kinderen en jongeren met rekenmoeilijkheden, fijnmotorische moeilijkheden en biedt studiebegeleiding aan.

Bereikbaar via: axel@praktijkdeklaproos.be
                            0472/53.08.33

Daarnaast werkt praktijk De Klaproos in vrije associatie samen met Praktijk De Paradijsvogel. Dit houdt in dat we op regelmatige basis overleggen en elkaar ondersteunen & adviseren. Wij organiseren ook samen sociale vaardigheidstrainingen (in groep), op afwisselende locaties.

Doelgroep

In de praktijk begeleiden we kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun ouders.

We behandelen de volgende problematieken:

 

 • Emotionele klachten: angst, depressie, weinig zelfvertrouwen, faalangst
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, autismespectrumstoornis
 • Sociale moeilijkheden
 • Rouw en verlies
 • Scheiding
 • Trauma
 • Hechtingsproblemen
 • Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Aandacht en concentratie, werkhoudingsproblemen, leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)
 • Hoogbegaafdheid
 • Studiemoeilijkheden
 • Opvoedingsvragen
 • Taal- en spraakmoeilijkheden: lezen, spelling, stotteren, …
Wij bieden in de praktijk ook studiebegeleiding aan voor kinderen en jongeren (lager en secundair onderwijs): leren leren, samenvatten, plannen en organiseren, maken van huiswerk, voorbereiden van examens, …

Werkwijze

Aanmelding

De aanmelding gebeurt doorgaans via de online agenda op de website, maar kan ook telefonisch of via mail. Men kan aanmelden na een doorverwijzing (huisarts, CGGZ, school, …), alsook op eigen initiatief. Bij de aanmelding wordt er een intakevragenlijst doorgestuurd waarin de moeilijkheden bevraagd worden.

Intake

De intake is het eerste kennismakingsgesprek met de ouder(s) en de praktijkcoördinator Vanessa Van Schuerbeek. Het kind dient op dit eerste gesprek nog niet aanwezig te zijn, tenzij ouder dan 16 jaar. Het doel van dit gesprek is elkaar beter te leren kennen en een algemeen beeld te schetsen van de klachten en positieve kenmerken van het kind en zijn/haar gezin. Ook de verwachtingen van de ouders en/of het kind worden bevraagd en er wordt informatie meegedeeld over het verdere verloop. Op het einde van het intakegesprek wordt bepaald bij welke psycholoog een aantal onderzoekssessies gepland worden, afhankelijk van de leeftijd en problematiek van de cliënt.

Onderzoek en diagnostiek

Vooraleer er met therapie gestart kan worden, is het noodzakelijk te weten waar de moeilijkheden precies zitten en waarmee ze te maken kunnen hebben. Hiervoor worden een aantal onderzoekssessies gedaan met het kind en/of de ouders. Mits toestemming van de ouders wordt er contact opgenomen met eventuele belangrijke derden (doorverwijzer, vorige of andere hulpverlening, school, …). De diagnostische sessies kunnen bestaan uit volgende onderzoeken, afhankelijk van de aard van de problematiek:

 • Belevingsonderzoek / onderzoek naar gedrag, gevoelens en gedachten(standaard) : met een belevingonderzoek wil ik een antwoord formuleren op de vraag ‘Wat speelt er zich af in het hoofd van mijn kind?’. Via spel en gesprekken probeer ik te achterhalen waar een kind mee bezig is, waar hij/zij het moeilijk mee heeft en wat hij/zij leuk vindt.
 • Klasobservatie (mits toestemming van de ouders)
 • Thuisobservatie
 • Neuropsychologisch onderzoek : aandacht en concentratie, geheugen, intelligentie, leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)
 • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autismespectrumstoornis)
 • Spelobservatie

  Ook aan ouders worden er regelmatig vragenlijsten meegegeven die ze thuis kunnen invullen. Indien nodig wordt er samengewerkt met een (externe) kinderpsychiater. Aan het einde van deze diagnostische fase wordt een adviesgesprek gevoerd met de ouders en/of het kind waarin alle onderzoeken en resultaten besproken worden. Er wordt in overleg met de ouders en het kind een therapieplan opgemaakt waarin de belangrijkste doelstellingen beschreven staan, alsook welke therapievorm hierbij het beste aansluit.

Therapie

Afhankelijk van het therapieplan, de aard van de klachten en de leeftijd van het kind worden er volgende therapiemogelijkheden aangeboden :

 • Individuele gesprekstherapie
 • Speltherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinstherapie
 • Vaardigheidstrainingen : sociale vaardigheidstraining, assertiviteitstraining
 • Studiebegeleiding
 • Therapie aan huis

  De duur en de frequentie van de therapie wordt onderling besproken. Tijdens de therapeutische behandeling wordt er regelmatig een evaluatiemoment voorzien met de ouders om te beoordelen in welke mate de vooropgestelde doelen behaald zijn. Ook krijgen de ouders hierbij tips mee naar huis voor de aanpak van hun kind en diens moeilijkheden. De therapie wordt steeds gradueel afgebouwd totdat het kind en de ouders alleen verder kunnen met de handvaten en informatie.

Aanbod groepstrainingen

Sociale vaardigheidstraining 6-12 jaar

Doelgroep

Deze training richt zich op kinderen tussen 6 en 12 jaar (1ste t.e.m. 6de leerjaar) die moeilijkheden ervaren in sociale interactie met andere kinderen.

Inhoud

 • Praten met elkaar
 • ‘Nee’ zeggen en aanvaarden
 • Samenspelen 
 • Omgaan met gevoelens 
 • Opkomen voor mezelf
 • Omgaan met pesten 
 • Complimenten krijgen en geven 
 • Sorry zeggen en aanvaarden 
 • Omgaan met kritiek 

Wanneer?

Deze training bestaat uit tien sessies van 1,5 uur op woensdagnamiddag (13u of 15u). Er wordt een training opgestart vanaf 4 deelnemers (max. 8 deelnemers). 

De volgende training gaat door op woensdagnamiddag van 15u00 tot 16u30 op onderstaande data:

 • 16/1/2019
 • 23/1/2019
 • 30/1/2019
 • 6/2/2019
 • 13/2/2019
 • 20/2/2019
 • 27/2/2019
 • 13/3/2019
 • 20/3/2019
 • 27/3/2019

Kostprijs

De kostprijs voor de volledige training bedraagt 350 euro. Dit omvat een infomoment voor de ouders, tien bijeenkomsten, werkboek, materiaal en een wekelijkse mail naar ouders en leerkracht. Een deel van de kostprijs wordt terugbetaald door de mututaliteit. 

Voor meer informatie over de training en startdatum, kan u contact opnemen met Vanessa Van Schuerbeek.

Zelfbeeld en zelfvertrouwen 12 – 15 jaar 

Doelgroep

Deze training richt zich op jongeren met weinig zelfvertrouwen en/of een negatiever zelfbeeld van 12 t.e.m. 15 jaar. 

Inhoud

 • Kwaliteiten en talenten ontdekken en versterken
 • Minder sterke kanten nuanceren en relativeren
 • Leren omgaan met druk van succesvolle maatschappij en social media 
 • Leren omgaan met (kritische) opmerkingen van anderen 
 • Verminderen van negatieve en versterken van positieve gedachten over zichzelf
 • Toekomstgerichte houding: wat wil ik bereiken? 

Wanneer?

Deze training bestaat uit vier sessies op zaterdagnamiddag van 13u tot 15u, op onderstaande data: 

 • 04/05/2019
 • 11/05/2019
 • 18/05/2019
 • 25/05/2019 

Inschrijven kan tot 29/04/2019.

Er wordt een training opgestart vanaf 4 deelnemers (max. 8 deelnemers). 

Kostprijs

De kostprijs voor de volledige training bedraagt 200 euro. Dit omvat de vier bijeenkomsten, werkboek, materiaal, tips voor ouders en leerkracht(en) en een evaluatie na de training. Een deel van de kostprijs wordt terugbetaald door de mututaliteit. 

Voor meer informatie over de training, kan u contact opnemen met Vanessa Van Schuerbeek.

Omgaan met boosheid 7-10 jaar

Doelgroep

Deze training richt zich op kinderen van 7 t.e.m. 10 jaar die snel boos worden en/of moeilijk kunnen omgaan met boze gevoelens. 

Inhoud

 • Wat zorgt ervoor dat ik mij boos voel? Wat maakt mij boos?
 • Hoe voel ik dat ik boos ben/word? 
 • Hoe boos ben ik eigenlijk? 
 • Welke gedachten heb ik wanneer ik boos ben?
 • Hoe reageer ik als ik boos ben? 
 • Hoe kan ik mezelf terug rustig maken wanneer ik boos ben? 
 • Wat kan ik (anders) doen als ik boos ben? 
 • Boosheid leren uiten op aangepastere manieren
 • Tips voor ouders en leerkrachten

Wanneer?

Deze training bestaat uit vier sessies op zaterdagvoormiddag van 10u tot 12u, op onderstaande data:

 • 04/05/2019
 • 11/05/2019
 • 18/05/2019
 • 25/05/2019

Inschrijven kan tot 29/04/2019.

Er wordt een training opgestart vanaf 4 deelnemers (max. 8 deelnemers). 

Kostprijs

De kostprijs voor de volledige training bedraagt 200 euro. Dit omvat de vier bijeenkomsten, werkboek, materiaal, tips voor ouders en leerkracht(en) en een evaluatie na de training. Een deel van de kostprijs wordt terugbetaald door de mututaliteit. 

Voor meer informatie over de training, kan u contact opnemen met Vanessa Van Schuerbeek.

Nieuw vanaf 2019

Doelgroep

Inhoud

Wanneer?

Kostprijs

Voor meer informatie over de training en startdatum, kan u contact opnemen met Vanessa Van Schuerbeek.

Nieuw vanaf 2019

Doelgroep

Inhoud

Wanneer?

Kostprijs

Voor meer informatie over de training en startdatum, kan u contact opnemen met Vanessa Van Schuerbeek.

Nieuw vanaf 2019

Doelgroep

Inhoud

Wanneer?

Kostprijs

Voor meer informatie over de training en startdatum, kan u contact opnemen met Vanessa Van Schuerbeek.

Nieuw vanaf 2019

Doelgroep

Inhoud

Wanneer?

Kostprijs

Voor meer informatie over de training en startdatum, kan u contact opnemen met Vanessa Van Schuerbeek.

Tarieven

ActiviteitDuurKostprijs
Intakegesprek60 minuten60 euro
Individuele sessie45 minuten55 euro
Ouderbegeleiding60 minuten60 euro
Klasobservatie90 minuten70 euro
Thuisobservatie 90 minuten 70 euro
Adviesgesprek60 minuten60 euro
Intelligentieonderzoek 90 minuten155 euro (afname, scoring, verslag)
Aandachtsonderzoek 90 minuten 155 euro (afname, scoring, verslag)
Extern overleg (vb. school)60 minuten60 euro
Schriftelijke verslaggeving60 minuten 55 euro


Consultaties worden contant/cash na iedere sessie betaald.
Als erkende kinderpsycholoog is er een terugbetaling door de mutualiteiten mogelijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de terugbetalingsmogelijkheden van de verschillende mutualiteiten:

MutualiteitTussenkomst
Socialistische Mutualiteit
- Bond Moyson20 euro/sessie - 12 sessies/jaar
- FSMB20 euro/sessie - 8 sessies/jaar
Liberale Mutualiteit20 euro/sessie - 6 sessies/jaar
Christelijke Mutualiteit 30 euro/sessie - max.12 sessies
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds10 euro/sessie - 10 sessies/jaar
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen10 euro/sessie - 5 sessies/jaar
Partena20 euro/sessie - 6 sessies/jaar
Onafhankelijk Ziekenfonds10 euro/sessie - 10 sessies/jaar


Een gemaakte afspraak dient minimaal één werkdag (24 uur) van te voren geannuleerd te worden. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie aangerekend worden. De reden hiervan is dat tijd wordt gereserveerd en deze wordt in rekening gebracht.

 

 

 

 

Contacteren …

Maak direct een afspraak …

of contacteer ons.

Adres: Esdoornstraat 8, 1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat)

Gelieve bij afwezigheid (bv. tijdens een therapiesessie) een berichtje na te laten met uw naam en telefoonnummer zodat wij u later kunnen contacteren.

Vanessa Van Schuerbeek: 0473/43.62.62 of vanessa@praktijkdeklaproos.be 

Annechien Van den Broeck: 0495/87.87.94 of annechien@praktijkdeklaproos.be

Dimitri Vandersteen: 0470/04.19.78 of dimitri@praktijkdeklaproos.be

Julie Huybrechts: 0479/40.57.99 of julie@praktijkdeklaproos.be 

Lynn D’haeseleer: 0492/39.27.82 of lynn@praktijkdeklaproos.be 

© 2019 Praktijk De Klaproos – Website door DESENT AGENCY