Welkom …

Er wordt de dag van vandaag (te) veel verwacht van kinderen. Ze moeten op allerlei gebieden kunnen presteren en het lijkt er soms op dat ze geen kind meer mogen zijn, maar ‘mini-volwassenen’. Door de druk die ze voelen, kunnen kinderen zich gaan afsluiten en dichtklappen of net uitbarsten. Ze ervaren tal van emoties die ze zelf niet altijd begrijpen en waar ze soms zeer moeilijk mee kunnen omgaan. Als kinderpsychologen fungeren wij als een coach die het kind stimuleert open te bloeien om zijn/haar mooie kern te laten zien. We gaan samen op weg, zij aan zij, totdat het kind zijn/haar plaatsje heeft gevonden in het veld tussen alle anderen. 

Wie zijn we? 

Welkom op onze site!

Praktijk De Klaproos is een zelfstandige groepspraktijk met psychologen/psychotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen en jongeren. Wij bakenen hierdoor onze behandelpopulatie af van 0 tot 25 jaar. We richten ons ook naar ouders die problemen ervaren met hun kind en op zoek zijn naar handvaten in de opvoeding en/of de aanpak van de problemen. 

Vanessa Van Schuerbeek (praktijkcoördinator en psychologe)

Vanessa Van Schuerbeek is master in de klinische psychologie en de coördinator van de praktijk. Zij voert de intakegesprekken met de ouders, alsook psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren (intelligentietest, concentratieonderzoek en onderzoek naar autisme).

Bereikbaar via: vanessa@praktijkdeklaproos.be en 0473/43.62.62

Annechien Van den Broeck (psychologe)

Annechien Van den Broeck is master in de klinische psychologie en cognitief gedragstherapeute. Zij is daarnaast ook werkzaam als leerlingbegeleider binnen een secundaire school voor leerlingen met de diagnose autisme.

Bereikbaar via: annechien@praktijkdeklaproos.be en 0495/87.87.94

Lynn D’haeseleer (psychologe)

Lynn D’haeseleer is master in de klinische psychologie. Ze heeft tevens een getuigschrift van eerstelijnspsychologische zorg. Zij werkt daarnaast als psychologisch consulente in een Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB).

Bereikbaar via: lynn@praktijkdeklaproos.be en 0492/39.27.82

Sien Packet (psychologe)

Sien Packet is master in de klinische psychologie. Zij werkt als zelfstandige in twee praktijken.

Bereikbaar via: sien@praktijkdeklaproos.be en 0472/32.03.77

Melissa Francx (psychologe)

Melissa Francx is master in de klinische psychologie. Zij werkt daarnaast als psychologisch consulente in een Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB).

Bereikbaar via: melissa@praktijkdeklaproos.be en 0487/20.81.03

Machteld Nechelput (psychologe)

Machteld Nechelput is master in de klinische psychologie en cognitief gedragstherapeute i.o. Zij is daarnaast ook werkzaam als kinderpsychologe in het ambulant revalidatiecentrum (VZW Horizon).

Bereikbaar via: machteld@praktijkdeklaproos.be en 0474/82.65.20

An-Sofie De Wolf (psychologe)

An-Sofie De Wolf is master in de klinische psychologie. Zij werkt als zelfstandige binnen onze praktijk.

Bereikbaar via: ansofie@praktijkdeklaproos.be en 0490/43.75.55

Charlotte Hanot

 

Bereikbaar via: charlotte@praktijkdeklaproos.be
                            

 

Sieg De Baerdemaeker (logopediste)

Sieg De Baerdemaeker is bachelor in de logopedie en audiologie. Zij begeleidt kinderen en jongeren met leerstoornissen en taal-en spraakproblemen.

Bereikbaar via: sieg@de-baerdemaeker.be en 0477/75.19.93

Consultaties bij Sieg vinden plaats op een volgend adres (niet in Praktijk De Klaproos):
Assesteenweg 47 – 1740 Ternat (terrein van Carwash Isocom).

Axel Vermeir (ergotherapeut)

Axel Vermeir is bachelor in de ergotherapie. Hij begeleidt in de praktijk kinderen en jongeren met rekenmoeilijkheden, fijnmotorische moeilijkheden en biedt studiebegeleiding aan.

Bereikbaar via: axel_vermeir@hotmail.com en 0472/53.08.33

Doelgroep

In de praktijk begeleiden we kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun ouders.

We behandelen de volgende problematieken:

 

 • Emotionele klachten: angst, depressie, weinig zelfvertrouwen, faalangst
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, autismespectrumstoornis
 • Sociale moeilijkheden
 • Rouw en verlies
 • Scheiding
 • Trauma
 • Hechtingsproblemen
 • Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Aandacht en concentratie, werkhoudingsproblemen, leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)
 • Hoogbegaafdheid
 • Studiemoeilijkheden (studiebegeleiding): leren leren, samenvatten, plannen en organiseren, voorbereiden van toetsen en examens, …
 • Opvoedingsvragen
 • Taal- en spraakmoeilijkheden: lezen, spelling, stotteren, …

Werkwijze

Aanmelding

De aanmelding gebeurt via een aanmeldformulier op de website, maar kan ook via de praktijkcoördinator Vanessa Van Schuerbeek (mail of telefonisch). Men kan aanmelden na een doorverwijzing (huisarts, CGGZ, school, …), alsook op eigen initiatief. Bij de aanmelding wordt er een intakevragenlijst doorgestuurd waarin de moeilijkheden bevraagd worden. De ouders sturen de ingevulde intakevragenlijst per mail door vóór het eerste gesprek.

Intake

De intake is het eerste kennismakingsgesprek met de ouder(s). Het kind dient op dit eerste gesprek nog niet aanwezig te zijn, tenzij ouder dan 16 jaar. Het doel van dit gesprek is elkaar beter te leren kennen en een algemeen beeld te schetsen van de klachten en positieve kenmerken van het kind en zijn/haar gezin. Ook de verwachtingen van de ouders en/of het kind worden bevraagd en er wordt informatie meegedeeld over het verdere verloop. Op het einde van het intakegesprek wordt bepaald bij welke psycholoog een aantal onderzoekssessies gepland worden, afhankelijk van de leeftijd en problematiek van de cliënt.

Onderzoek en diagnostiek

Vooraleer er met therapie gestart kan worden, is het noodzakelijk te weten waar de moeilijkheden precies zitten en waarmee ze te maken kunnen hebben. Hiervoor worden een aantal onderzoekssessies gedaan met het kind en/of de ouders. Mits toestemming van de ouders wordt er contact opgenomen met eventuele belangrijke derden (doorverwijzer, vorige of andere hulpverlening, school, …). De diagnostische sessies kunnen bestaan uit volgende onderzoeken, afhankelijk van de aard van de problematiek:

 • Belevingsonderzoek / onderzoek naar gedrag, gevoelens en gedachten(standaard) : met een belevingonderzoek wil ik een antwoord formuleren op de vraag ‘Wat speelt er zich af in het hoofd van mijn kind?’. Via spel en gesprekken probeer ik te achterhalen waar een kind mee bezig is, waar hij/zij het moeilijk mee heeft en wat hij/zij leuk vindt.
 • Klasobservatie (mits toestemming van de ouders)
 • Thuisobservatie
 • Neuropsychologisch onderzoek : aandacht en concentratie, geheugen, intelligentie, leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)
 • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autismespectrumstoornis)
 • Spelobservatie

  Ook aan ouders worden er regelmatig vragenlijsten meegegeven die ze thuis kunnen invullen. Indien nodig wordt er samengewerkt met een (externe) kinderpsychiater. Aan het einde van deze diagnostische fase wordt een adviesgesprek gevoerd met de ouders en/of het kind waarin alle onderzoeken en resultaten besproken worden. Er wordt in overleg met de ouders en het kind een therapieplan opgemaakt waarin de belangrijkste doelstellingen beschreven staan, alsook welke therapievorm hierbij het beste aansluit.

Therapie

Afhankelijk van het therapieplan, de aard van de klachten en de leeftijd van het kind worden er volgende therapiemogelijkheden aangeboden :

 • Individuele gesprekstherapie
 • Speltherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinstherapie
 • Vaardigheidstrainingen: sociale vaardigheidstraining en tal van workshops (zie ‘Trainingen en workshops’)
 • Studiebegeleiding

De duur en de frequentie van de therapie wordt onderling besproken. Tijdens de therapeutische behandeling wordt er regelmatig een evaluatiemoment voorzien met de ouders om te beoordelen in welke mate de vooropgestelde doelen behaald zijn. Ook krijgen de ouders hierbij tips mee naar huis voor de aanpak van hun kind en diens moeilijkheden. De therapie wordt steeds gradueel afgebouwd totdat het kind en de ouders alleen verder kunnen met de handvaten en informatie.

Groepstrainingen en workshops voor kinderen & jongeren

Kinderen en jongeren kunnen veel leren van leeftijdsgenoten. Ze kunnen elkaar goed begrijpen en vinden steun en tips bij elkaar. Naast individuele begeleidingen bieden wij daarom ook groepstrainingen en workshops aan. Dit geeft kinderen en jongeren de kans om samen in dialoog te groeien onder begeleiding van professionals.

In de praktijk worden verschillende trainingen en workshops aangeboden. Iedereen die wenst, kan zich inschrijven voor de training die bij hem/haar past. We kiezen bewust voor kleine groepen (max. 8 deelnemers), zo kunnen we het aanbod afstemmen op de individuele noden van de deelnemers.

De trainingen en workshops gaan door in Praktijk De Klaproos: Esdoornstraat 8, 1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat).

Kinderen en jongeren kunnen veel leren van leeftijdsgenoten. Ze kunnen elkaar goed begrijpen en vinden steun en tips bij elkaar. Naast individuele begeleidingen bieden wij daarom ook groepstrainingen en workshops aan. Dit geeft kinderen en jongeren de kans om samen in dialoog te groeien onder begeleiding van professionals.

In de praktijk worden verschillende trainingen en workshops aangeboden. Iedereen die wenst, kan zich inschrijven voor de training die bij hem/haar past. We kiezen bewust voor kleine groepen (max. 8 deelnemers), zo kunnen we het aanbod afstemmen op de individuele noden van de deelnemers.

De trainingen en workshops gaan door in Praktijk De Klaproos: Esdoornstraat 8, 1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat).

Wanneer

Hou zeker de kalender in de gaten voor nieuwe trainingen!

 

Aanbod Wanneer Leeftijd
Sociale vaardigheidstraining
– Meerdaagse training (6 sessies)

Woensdagnamiddag van 13u tot 15u:

– 22 september 2021
– 29 september 2021
– 6 oktober 2021
– 13 oktober 2021
– 20 oktober 2021
– 27 oktober 2021

6 – 12 jaar
‘Een hoofdje vol’
– Piekeren bij kinderen
9 – 12 jaar
‘Mopperkontjes & Driftkikkertjes’
– Omgaan met driftbuien en boosheid
7 – 10 jaar
‘Stresskippen & spanningshanen‘
– Faalangst en piekeren bij jongeren
13 – 16 jaar
‘Nee is ook oké!’
– Assertiviteit en weerbaarheid
13 – 16 jaar

 

Overzicht trainingen en workshops

Sociale vaardigheidstraining  (6 – 12 jaar)

Maak je moeilijk nieuwe vrienden? Vind je het eng om iets te vragen aan onbekenden of een gesprekje te starten? Ben je vaak verlegen bij andere kinderen? Heb je soms ruzie tijdens het samenspelen? Vind je het moeilijk om te vragen of je mag meespelen? Wat moet je doen wanneer je niet mag meespelen of gepest wordt? Hoe kan je op een gepaste manier omgaan met opmerkingen?

Tijdens deze training leren we in een kleine, veilige groep hoe we omgaan met sociale situaties. We oefenen samen allerlei vaardigheden en leren truckjes voor op school, in hobbyclubs, op kamp en thuis.

Tarief: 350 euro.

Een deel kan terugbetaald worden door de mutualiteit.

‘Een hoofdje vol’   – Piekeren bij kinderen  (9 – 12 jaar)

In kleine hoofdjes kunnen heel wat zorgen zitten waar kinderen niet hoeven mee bezig te zijn. Kinderen zouden zorgeloos door het leven moeten gaan en niet te veel nadenken of piekeren over allerlei zaken. Blijf jij ook steeds nadenken over dingen? Overloop jij ’s avonds in bed wat er die dag gebeurd is? Zitten er in jouw hoofdje ook teveel zorgen of negatieve gedachten?

In deze workshop leren we in een klein groepje hoe we ons hoofdje minder vol kunnen maken en terug kind kunnen zijn. We leren truckjes, ontspannen en gaan creatief aan de slag met onze piekergedachten.

Tarief: 75 euro.

Een deel kan terugbetaald worden door de mutualiteit, met uitzondering van CM.

‘Mopperkontjes & Driftkikkertjes’  –  Omgaan met driftbuien en boosheid  (7 – 10 jaar)

Soms loopt het een mis: je favoriete speelgoed gaat stuk, je broer/zus was niet lief of je lievelingskoekjes zijn net op. Je voelt je boos en teleurgesteld. Even gaan alle remmen los, de boosheid neemt het over. Erg? Wel nee, boos zijn is oké.

Tijdens deze workshop leren we concrete handvaten om om te gaan met boosheid. We leren onze eigen lichaamssignalen herkennen en onszelf tot rust te brengen. Dit allemaal op maat van jonge kinderen.

Tarief: 75 euro.

Een deel kan terugbetaald worden door de mutualiteit, met uitzondering van CM.

‘Stresskippen & spanningshanen‘  –  Faalangst bij jongeren  (13 – 16 jaar)

Breekt het angstzweet jou ook uit bij de gedachte aan examens, spreekbeurten, schoolopdrachten, … Heb jij soms ook last van klamme handen of een black-out tijdens stressmomenten? Klinkt dit jou bekend in de oren: ‘Dat kan ik niet, dat is te moeilijk, het lukt mij toch niet, … ‘?. Hoog tijd voor actie!

Piekeren, we doen het allemaal. Helaas neemt het soms de overhand. Kan je moeilijk slapen? Ben je te vaak in gedachten verzonken? Overdenk je situaties steeds opnieuw? Wanneer nadenken piekeren wordt, maakt het ons vaak ongelukkig. Hoog tijd om te leren loslaten en te genieten van wat de dag ons brengt.

Tijdens deze workshop leren we rust te vinden en hoe je deze gedachten onder controle kan krijgen. We leren ook tips & tricks voor minder slapeloze nachten en volle hoofden.

Tarief: 75 euro.

Een deel kan terugbetaald worden door de mutualiteit, met uitzondering van CM.

‘Nee is ook oké!‘  –  Assertiviteit en weerbaarheid  (13 – 16 jaar)

Vind jij het ook moeilijk om ’nee’ te zeggen? Lig je vaak te piekeren hoe je situaties anders had kunnen aanpakken? Doe jij wel eens zaken tegen je zin om te voorkomen dat anderen boos op je zijn?

Tijdens deze workshop kijken we in kleine groep hoe we op een correcte manier onze mening kunnen zeggen aan vrienden/ouders/je leerkracht. We leren om te gaan met kritiek en op te komen voor onszelf.

Tarief: 75 euro.

Een deel kan terugbetaald worden door de mutualiteit, met uitzondering van CM.

Werkwijze

Voor extra informatie en vragen over de trainingen en workshops kan u steeds contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Hieronder kan u inschrijven voor één of meerdere trainingen. Na inschrijving wordt u op de hoogte gehouden of het minimum aantal deelnemers (min. 4) bereikt is en de training effectief zal starten. U ontvang dan zo snel mogelijk alle praktische informatie.

Lezingen voor ouders en leerkrachten

De kinderpsychologen van Praktijk De Klaproos organiseren informatie- en vormingsmomenten over bepaalde ontwikkelings- en opvoedingsthema’s. Vanuit onze expertise en ervaring met het begeleiden van kinderen, jongeren en hun context geven wij ouders en/of leerkrachten gerichte informatie en do’s en don’ts mee over een bepaald thema. De deelnemers kunnen ervaringen uitwisselen en er wordt tijd uitgetrokken voor vragen.

Wanneer

Hou zeker de kalender in de gaten voor nieuwe lezingen!

AanbodWanneerWaar
Verlies en rouw bij kinderenKan momenteel niet doorgaan wegens COVID-19

Overzicht trainingen en workshops

Verlies en rouw bij kinderen

Iedereen kan geconfronteerd worden met verlies en/of rouw. Ook kinderen kunnen iets of iemand belangrijks verliezen. Vaak rouwen kinderen minder openlijk of verwoorden ze hun verdriet niet. Het is voor ouders en leerkrachten dan niet eenvoudig om gedrag van kinderen te begrijpen.

Tijdens deze lezing worden de verschillende rouwreacties bij kinderen uitvoerig besproken en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. We geven do’s en don’ts mee voor ouders en leerkrachten: hoe kan je een kind ondersteunen en begeleiden na een verlies en/of overlijden en wat doe je beter niet? Hoe vertel je aan een kind dat een dierbare overleden is, hoe bereid je een kind voor op afscheid nemen, hoe reageer je op de verschillende gevoelens die een kind ervaart na het overlijden, …?

Vanuit onze expertise en ervaring als kinderpsychologen geven we tips mee voor wat kinderen zelf kunnen doen om met hun emoties om te gaan. We bespreken wanneer verdere hulp aangewezen is en waar kinderen en hun omgeving hiervoor terecht kunnen.

Ouders en leerkrachten krijgen een hand-outs van de lezing en een literatuurlijst mee met boeken en materiaal om concreet aan de slag te gaan en we voorzien tijd voor vragen. De lezing duurt 1,5 uur.

 

Werkwijze

Voor extra informatie en vragen over de lezingen kan u steeds contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Hieronder kan u inschrijvingen voor één of meerdere lezingen. Na inschrijving wordt u op de hoogte gehouden of het minimum aantal deelnemers (min. 15) bereikt is en de lezing effectief zal doorgaan. U ontvang dan zo snel mogelijk alle praktische informatie.

Tarieven

ActiviteitDuurKostprijs
Intakegesprek60 minuten65 euro
Individuele sessie45 minuten60 euro
Ouderbegeleiding60 minuten65 euro
Klasobservatie90 minuten80 euro
Thuisobservatie 90 minuten 80 euro
Adviesgesprek60 minuten65 euro
Intelligentieonderzoek 90 minuten175 euro (afname, scoring, verslag van test)
Extern overleg (vb. school)60 minuten65 euro

Consultaties worden cash of via de mobiele app op Smartphone betaald. Er is geen bancontact aanwezig in de praktijk.

Als erkende kinderpsycholoog is er een terugbetaling door de mutualiteiten mogelijk. Hieronder vindt u een overzicht van de terugbetalingsmogelijkheden van de verschillende mutualiteiten:

MutualiteitTussenkomst
Socialistische Mutualiteit
- Bond Moyson20 euro/sessie - 12 sessies/jaar
- FSMB20 euro/sessie - 8 sessies/jaar
Liberale Mutualiteit20 euro/sessie - 6 sessies/jaar
Christelijke Mutualiteit Geen terugbetaling mogelijk
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds10 euro/sessie - 10 sessies/jaar
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen10 euro/sessie - 5 sessies/jaar
Partena20 euro/sessie - 6 sessies/jaar
Onafhankelijk Ziekenfonds10 euro/sessie - 10 sessies/jaar

Een gemaakte afspraak dient minimaal één werkdag (24 uur) van te voren geannuleerd te worden. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie aangerekend worden. De reden hiervan is dat tijd wordt gereserveerd en deze wordt in rekening gebracht.

 

 

 

 

Contacteren …

Maak direct een afspraak …

of contacteer ons.

Adres: Esdoornstraat 8, 1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat)

Gelieve bij afwezigheid (bv. tijdens een therapiesessie) een berichtje na te laten met uw naam en telefoonnummer zodat wij u later kunnen contacteren.

Vanessa Van Schuerbeek: 0473/43.62.62     of vanessa@praktijkdeklaproos.be

Annechien Van den Broeck: 0495/87.87.94   of annechien@praktijkdeklaproos.be

Lynn D’haeseleer: 0492/39.27.82     of lynn@praktijkdeklaproos.be  

Sien Packet: 0472/32.03.77     of sien@praktijkdeklaproos.be

Machteld Nechelput: 0474/82.65.20   of machteld@praktijkdeklaproos.be 

An-Sofie De Wolf: ansofie@praktijkdeklaproos.be

Melissa Francx: 0487/20.81.03     of melissa@praktijkdeklaproos.be 

 

© 2019 Praktijk De Klaproos – Website door DESENT AGENCY