Loading...

Welkom …

Er wordt de dag van vandaag (te) veel verwacht van kinderen. Ze moeten op allerlei gebieden kunnen presteren en het lijkt er soms op dat ze geen kind meer mogen zijn, maar 'mini-volwassenen'. Door de druk die ze voelen, kunnen kinderen zich gaan afsluiten en dichtklappen of net uitbarsten. Ze ervaren tal van emoties die ze zelf niet altijd begrijpen en waar ze soms zeer moeilijk mee kunnen omgaan. Als kinderpsychologen fungeren wij als een coach die het kind stimuleert open te bloeien om zijn/haar mooie kern te laten zien. We gaan samen op weg, zij aan zij, totdat het kind zijn/haar plaatsje heeft gevonden in het veld tussen alle anderen.

Enkele foto's van de praktijk

Wie zijn we?

Iets over onszelf

Welkom op onze site!


Praktijk De Klaproos is een zelfstandige groepspraktijk met psychologen/psychotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen en jongeren. Wij bakenen hierdoor onze behandelpopulatie af van 0 tot 25 jaar. We richten ons ook naar ouders die problemen ervaren met hun kind en op zoek zijn naar handvaten in de opvoeding en/of de aanpak van de problemen. Wij werken niet met volwassenen. We zien volwassenen enkel in de hoedanigheid als ouder en niet voor individuele - of partnerproblematiek.

Vanessa Van Schuerbeek


Vanessa Van Schuerbeek is praktijkcoördinator en master in de klinische psychologie.
Zij is daarnaast ook werkzaam als praktijkassistente aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent.

Compsy

Garlijn Ameryckx


Garlijn Ameryckx is master in de klinische psychologie.
Zij is daarnaast ook werkzaam als psycho-pedagogisch consulente in het CLB van Vilvoorde. 

Annechien Van den Broeck


Annechien Van den Broeck is master in de klinische psychologie.
Zij is daarnaast ook werkzaam als leerlingbegeleider binnen een secundaire school voor leerlingen met de diagnose autisme. Hierbij staat zij in voor zowel de sociaal-emotionele als cognitieve begeleiding van de hulpbehoevende leerlingen.
Annechien volgt tevens een postgraduaatopleiding 'cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren' aan de Universteit van Gent.

Dimitri Vandersteen


Dimitri Vandersteen is master in de klinische psychologie.

Daarnaast werkt praktijk De Klaproos in vrije associatie samen met Praktijk De Paradijsvogel. Dit houdt in dat we op regelmatige basis overleggen en elkaar ondersteunen & adviseren. Wij organiseren ook samen sociale vaardigheidstrainingen (in groep), op afwisselende locaties.  

Doelgroep

Voor wie?

In de praktijk begeleiden we kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun ouders.


We behandelen de volgende problematieken:

* Emotionele klachten: angst, depressie, weinig zelfvertrouwen, faalangst
* Gedragsmoeilijkheden
* Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, autismespectrumstoornis
* Sociale moeilijkheden
* Rouw en verlies
* Scheiding
* Trauma
* Hechtingsproblemen
* Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid
* Slaapproblemen
* Eetproblemen
* Zindelijkheidsproblemen
* Aandacht en concentratie, werkhoudingsproblemen, leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)
* Hoogbegaafdheid
* Studiemoeilijkheden
* Opvoedingsvragen


Wij bieden in de praktijk ook studiebegeleiding aan voor kinderen en jongeren (lager en secundair onderwijs): leren leren, samenvatten, plannen en organiseren, maken van huiswerk, voorbereiden van examens, ... Voor de aanvang van studiebegeleiding wordt eerst een intelligentieonderzoek afgenomen.
website

Werkwijze

AanmeldingDe aanmelding gebeurt doorgaans via de online agenda op de website, maar kan ook telefonisch of via mail. Men kan aanmelden na een doorverwijzing (huisarts, CGGZ, school, ...), alsook op eigen initiatief. Bij de aanmelding wordt er een intakevragenlijst doorgestuurd waarin de moeilijkheden bevraagd worden.

IntakeDe intake is het eerste kennismakingsgesprek met de ouder(s) en de praktijkcoördinator Vanessa Van Schuerbeek. Het kind dient op dit eerste gesprek nog niet aanwezig te zijn, tenzij ouder dan 16 jaar. Het doel van dit gesprek is elkaar beter te leren kennen en een algemeen beeld te schetsen van de klachten en positieve kenmerken van het kind en zijn/haar gezin. Ook de verwachtingen van de ouders en/of het kind worden bevraagd en er wordt informatie meegedeeld over het verdere verloop. Op het einde van het intakegesprek wordt bepaald bij welke psycholoog een aantal onderzoekssessies gepland worden, afhankelijk van de leeftijd en problematiek van de cliënt.

Onderzoek en diagnostiekVooraleer er met therapie gestart kan worden, is het noodzakelijk te weten waar de moeilijkheden precies zitten en waarmee ze te maken kunnen hebben. Hiervoor worden een aantal onderzoekssessies gedaan met het kind en/of de ouders. Mits toestemming van de ouders wordt er contact opgenomen met eventuele belangrijke derden (doorverwijzer, vorige of andere hulpverlening, school, ...). De diagnostische sessies kunnen bestaan uit volgende onderzoeken, afhankelijk van de aard van de problematiek :
* Belevingsonderzoek / onderzoek naar gedrag, gevoelens en gedachten(standaard) : met een belevingonderzoek wil ik een antwoord formuleren op de vraag ‘Wat speelt er zich af in het hoofd van mijn kind?’. Via spel en gesprekken probeer ik te achterhalen waar een kind mee bezig is, waar hij/zij het moeilijk mee heeft en wat hij/zij leuk vindt.
* Klasobservatie (mits toestemming van de ouders)
* Thuisobservatie
* Neuropsychologisch onderzoek : aandacht en concentratie, geheugen, intelligentie, leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)
* Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autismespectrumstoornis)
* Spelobservatie

Ook aan ouders worden er regelmatig vragenlijsten meegegeven die ze thuis kunnen invullen. Indien nodig wordt er samengewerkt met een (externe) kinderpsychiater. Aan het einde van deze diagnostische fase wordt een adviesgesprek gevoerd met de ouders en/of het kind waarin alle onderzoeken en resultaten besproken worden. Er wordt in overleg met de ouders en het kind een therapieplan opgemaakt waarin de belangrijkste doelstellingen beschreven staan, alsook welke therapievorm hierbij het beste aansluit.
website 4

TherapieAfhankelijk van het therapieplan, de aard van de klachten en de leeftijd van het kind worden er volgende therapiemogelijkheden aangeboden :
* Individuele gesprekstherapie
* Speltherapie
* Ouderbegeleiding
* Gezinstherapie
* Vaardigheidstrainingen : sociale vaardigheidstraining, assertiviteitstraining
* Studiebegeleiding
* Therapie aan huis


De duur en de frequentie van de therapie wordt onderling besproken. Tijdens de therapeutische behandeling wordt er regelmatig een evaluatiemoment voorzien met de ouders om te beoordelen in welke mate de vooropgestelde doelen behaald zijn. Ook krijgen de ouders hierbij tips mee naar huis voor de aanpak van hun kind en diens moeilijkheden. De therapie wordt steeds gradueel afgebouwd totdat het kind en de ouders alleen verder kunnen met de handvaten en informatie.
website 3


 

Sociale vaardigheidstrainingen / assertiviteitstrainingen

Sociale vaardigheidstraining/assertiviteitstraining voor kinderen  

 

 

Voor wieIs opkomen voor jezelf een struikelblok voor jou? Vind je het moeilijk om een gesprek te beginnen? Heb je moeite met vrienden maken of vriendschappen te houden? Voel je je snel boos of verdrietig wanneer je een opmerking krijgt? Maak je vaak ruzie? Word je wel eens gepest of pest je zelf anderen? Is complimenten geven of krijgen voor jou wat lastig? Vind je het moeilijk om sorry te zeggen?

Dan is deze training iets voor jou!

Wij bieden twee groepen trainingen aan : 

- 6 - 9 jaar (1ste tot 3de leerjaar)

- 9 - 12 jaar (4de tot 6de leerjaar) 


DoelDe training richt zich op kinderen die moeilijkheden ervaren in het omgaan met anderen en/of weerbaarheid/assertiviteit

Tijdens de 10 sessies leer je met en door elkaar met moeilijke situaties om te gaan. In de sessies oefenen we op een concrete, praktische manier de vaardigheden via rollenspel en opdrachten. Je leert tips die je thuis en op school verder kan inoefenen.

 

WanneerEr start een groep vanaf 4 inschrijvingen.

  Voor meer informatie omtrent de start van de training kan u contact opnemen met Vanessa Van Schuerbeek.

WerkwijzeNa inschrijving wordt een informatieavond voor alle ouders voorzien om de training verder toe te lichten.

De training omvat 10 sessies van 1,5u. Na afloop van de training vindt een individueel evaluatiegesprek plaats.

 

KostprijsDe kostprijs voor de volledige sociale vaardigheidstraining bedraagt € 350. Deze prijs omvat de 10 sessies (begeleid door 2 psychologen), werkbladen, materiaal, drankje en koekje tijdens de pauze, een wekelijkse evaluatie door de trainers, wekelijkse mailing na de sessie én de informatieavond voor de ouders. 

Het intakegesprek en het evaluatiegesprek  dienen afzonderlijk betaald te worden (25 €/half uur).

Een deel van dit bedrag wordt terugbetaald door de mutualiteit. 


Faalangsttraining voor kinderen en jongeren 

Voor wieBen je bang om fouten te maken?  Maak je je zorgen dat je een slechte toets/examen hebt afgelegd? Voel je je heel zenuwachtig voor een toets/examen (buikpijn, moeilijk slapen, hartkloppingen)? Vind je het eng om in de klas een antwoord te geven of een spreekbeurt te houden? Heb je vaak negatieve gedachten zoals 'Ik ga het niet kunnen', 'Ik ga gebuisd zijn', 'De anderen zullen mij uitlachen', ...? Wil je liever niet opvallen in de klas? Heb je veel stress bij het maken van huiswerk of studeren? Kan je je moeilijk ontspannen? Vind je het lastig om kritiek te krijgen?

Dan is deze training iets voor jou!

De faalangsttraining richt zich op kinderen en jongeren van 10 - 14 jaar: 5de en 6de leerjaar en 1ste en 2de middelbaar.

DoelDe training richt zich op kinderen en jongeren die te kampen hebben met faalangst en onzekerheid

Tijdens de 6 sessies leer je met en door elkaar met moeilijke situaties om te gaan. In de sessies oefenen we op een concrete, praktische manier de vaardigheden via rollenspel en opdrachten. Je leert tips die je thuis en op school verder kan inoefenen.

WanneerEr start een groep vanaf 4 inschrijvingen.

Voor meer informatie omtrent de start van de training kan u contact opnemen met Vanessa Van Schuerbeek.

WerkwijzeNa inschrijving wordt een informatieavond voor alle ouders voorzien om de training verder toe te lichten.

De training omvat 6 sessies van 2u. Na afloop van de training vindt een individueel evaluatiegesprek plaats.

KostprijsDe kostprijs voor de volledige faalangsttraining bedraagt € 350. Deze prijs omvat de 6 sessies (begeleid door 2 psychologen), werkbladen, materiaal, drankje en koekje tijdens de pauze, een wekelijkse evaluatie door de trainers, wekelijkse mailing na de sessie én de informatieavond voor de ouders. 

Het intakegesprek en het evaluatiegesprek  dienen afzonderlijk betaald te worden (25 €/half uur).

Een deel van dit bedrag wordt terugbetaald door de mutualiteit. 

 

Tarieven

Therapieën
ActiviteitDuurKostprijs
Intakegesprek60 minuten55 euro
Individuele sessie45 minuten50 euro
Ouderbegeleiding60 minuten55 euro (*)
Klasobservatie90 minuten65 euro
Thuisobservatie 90 minuten 65 euro
Adviesgesprek60 minuten55 euro (*)
Intelligentieonderzoek 90 minuten125 euro (afname, scoring, verslag)
Aandachtsonderzoek 90 minuten 125 euro (afname, scoring, verslag)
Extern overleg (vb. school)60 minuten55 euro (*)
Schriftelijke verslaggeving60 minuten 50 euro
(*) Indien het uur overschreven wordt, bedraagt het tarief 75 euro.

Consultaties worden contant/cash na iedere sessie betaald. 

Als erkende kinderpsycholoog is er een terugbetaling door de mutualiteiten mogelijk. Hieronder vindt u een overzicht van de terugbetalingsmogelijkheden van de verschillende mutualiteiten:

MutualiteitTussenkomstVoorwaarden
Socialistische Mutualiteit
- Vlaams-Brabant20 euro/sessie - 8 sessies/
- Oost-Vlaanderen50% tot maximum 20 euro - 5 sessies/
Liberale Mutualiteit
- Vlaams-Brabant20 euro/sessie tot maximum 120 euro/jaar
Doorverwijzing via arts, CGGZ, CLB
- Oost-Vlaanderen20 euro/sessie tot maximum 120 euro/jaar
Doorverwijzing via arts, CGGZ, CLB
Christelijke Mutualiteit niet van toepassing
Vlaams Neutraal Fonds10 euro/sessie tot maximum 50 euro/jaar
/
Euromut10 euro/sessie - 6 sessies
/
Partena15 euro/sessie - 6 sessies
/
Securex30 euro/jaar
/
Onafhankelijk Ziekenfonds10 euro/sessie - 10 sessies
/
Een gemaakte afspraak dient minimaal één werkdag (24 uur) van te voren geannuleerd te worden. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie aangerekend worden. De reden hiervan is dat tijd wordt gereserveerd en deze wordt in rekening gebracht.
   

Contact

 

Maak direct een afspraak ...of contacteer mij.Adres: Esdoornstraat 8, 1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat)

Gsm: 0032 (0)473436262

E-mail: vanessa@praktijkdeklaproos.be

Gelieve bij afwezigheid (bv. tijdens een therapiesessie) een berichtje na te laten met uw naam en telefoonnummer zodat ik u later kan contacteren.