Welkom …

Er wordt de dag van vandaag (te) veel verwacht van kinderen. Ze moeten op allerlei gebieden kunnen presteren en het lijkt er soms op dat ze geen kind meer mogen zijn, maar ‘mini-volwassenen’. Door de druk die ze voelen, kunnen kinderen zich gaan afsluiten en dichtklappen of net uitbarsten. Ze ervaren tal van emoties die ze zelf niet altijd begrijpen en waar ze soms zeer moeilijk mee kunnen omgaan. Als kinderpsychologen fungeren wij als een coach die het kind stimuleert open te bloeien om zijn/haar mooie kern te laten zien. We gaan samen op weg, zij aan zij, totdat het kind zijn/haar plaatsje heeft gevonden in het veld tussen alle anderen. 

Wie zijn we? 

Welkom op onze site!

Praktijk De Klaproos is een zelfstandige groepspraktijk met psychologen/psychotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen en jongeren. Wij bakenen hierdoor onze behandelpopulatie af van 0 tot 18 jaar. We richten ons ook naar ouders die problemen ervaren met hun kind en op zoek zijn naar handvaten in de opvoeding en/of de aanpak van de problemen. 

Vanessa Van Schuerbeek 

Vanessa Van Schuerbeek is master in de klinische psychologie. Zij richtte in 2010 de praktijk op en fungeert nu hoofdzakelijk als praktijkcoördinator. Daarnaast volgde zij een bijkomende postgraduaatopleiding ‘Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren’ en neemt ze de psychodiagnostische taken op zich (intelligentieonderzoek, onderzoek AD(H)D en autisme).

Bereikbaar via: vanessa@praktijkdeklaproos.be

                            0473/43.62.62

Annechien Van den Broeck 

Annechien Van den Broeck is master in de klinische psychologie en tevens cognitief gedragstherapeute (postgraduaatopleiding). Zij is daarnaast ook werkzaam als leerlingbegeleider binnen een secundaire school voor leerlingen met de diagnose autisme.

Bereikbaar via: annechien@praktijkdeklaproos.be

                            0495/87.87.94

Sien Packet

Sien Packet is master in de klinische psychologie. Zij volgde daarrnaast de postgraduaatopleiding ‘Psychodiagnostiek bij kinderen jongeren’. Zij werkt als zelfstandige in twee praktijken.

Bereikbaar via: sien@praktijkdeklaproos.be

                            0472/32.03.77

Melissa Francx 

Melissa Francx is master in de klinische psychologie. Zij werkt daarnaast als psychologisch consulente in een Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB).

Bereikbaar via: melissa@praktijkdeklaproos.be

                            0487/20.81.03

Machteld Nechelput 

Machteld Nechelput is master in de klinische psychologie en cognitief gedragstherapeute i.o. Zij werkt als zelfstandige in twee praktijken. 

Bereikbaar via: machteld@praktijkdeklaproos.be

                            0474/82.65.20

An-Sofie De Wolf 

An-Sofie De Wolf is master in de klinische psychologie. Zij volgt darnaast de postgraduaatopleiding ‘Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren’. Zij werkt als zelfstandige in twee praktijken. 

Bereikbaar via: ansofie@praktijkdeklaproos.be

                            0490/43.75.55

Lisa Meert

Lisa Meert is master in de klinische psychologie. Zij is daarnaast ook werkzaam als psychologisch assistent in een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR).

 

Bereikbaar via: lisa@praktijkdeklaproos.be

                            0477/38.72.64
                            

Shyna Lievens

Shyna is master in de klinische orthopedagogie. Zij is daarnaast ook werkzaam als contextbegeleider bij vzw Radar. 

Bereikbaar via: shyna@praktijkdeklaproos.be

                            0492/62.16.50
                             

Kaat Rossignol

Kaat was gedurende 21 jaar leerkracht in het lager onderwijs en volgde een bijkomende opleiding als kindercoach en tal van extra bijscholingen rond verschillende thema’s (executieve functies, faalangst, leerstijlen, etc.). 

Bereikbaar via: kaat@praktijkdeklaproos.be

                            0485/07.52.70
                            

 

Doelgroep

In de praktijk begeleiden we kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders.

We behandelen de volgende problematieken:

 

 • Emotionele klachten: angst, depressie, weinig zelfvertrouwen, faalangst
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, autismespectrumstoornis
 • Sociale moeilijkheden
 • Rouw en verlies
 • Scheiding
 • Trauma
 • Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Aandacht en concentratie en werkhoudingsproblemen
 • Hoogbegaafdheid
 • Studiemoeilijkheden (studiebegeleiding): leren leren, samenvatten, plannen en organiseren, voorbereiden van toetsen en examens, …
 • Opvoedingsvragen

Werkwijze

Aanmelding

De aanmelding gebeurt via een aanmeldformulier op de website, maar kan ook via de praktijkcoördinator Vanessa Van Schuerbeek (mail of telefonisch). Men kan aanmelden na een doorverwijzing (huisarts, CGGZ, school, …), alsook op eigen initiatief. Bij de aanmelding wordt er een intakevragenlijst doorgestuurd waarin de moeilijkheden bevraagd worden. De ouders sturen de ingevulde intakevragenlijst per mail door vóór het eerste gesprek.

Intake

Het intakegesprek gaat door bij de praktijkcoördinator Vanessa Van Schuerbeek en is het eerste kennismakingsgesprek met de ouder(s). Het kind dient op dit eerste gesprek nog niet aanwezig te zijn, tenzij ouder dan 16 jaar. Het doel van dit gesprek is elkaar beter te leren kennen en een algemeen beeld te schetsen van de klachten en positieve kenmerken van het kind en zijn/haar gezin. Ook de verwachtingen van de ouders en/of het kind worden bevraagd en er wordt informatie meegedeeld over het verdere verloop. Op het einde van het intakegesprek wordt bepaald bij welke psycholoog verdere sessies gepland worden, afhankelijk van de leeftijd en problematiek van de cliënt.

Onderzoek en diagnostiek

Vooraleer er met therapie gestart kan worden, is het noodzakelijk te weten waar de moeilijkheden precies zitten en waarmee ze te maken kunnen hebben. Hiervoor worden een aantal onderzoekssessies gedaan met het kind en/of de ouders. Mits toestemming van de ouders wordt er contact opgenomen met eventuele belangrijke derden (doorverwijzer, vorige of andere hulpverlening, school, …). De diagnostische sessies kunnen bestaan uit volgende onderzoeken, afhankelijk van de aard van de problematiek:

 • Belevingsonderzoek / onderzoek naar gedrag, gevoelens en gedachten(standaard) : met een belevingonderzoek willen we een antwoord formuleren op de vraag ‘Wat speelt er zich af in het hoofd van mijn kind?’. Via spel en gesprekken proberen we te achterhalen waar een kind mee bezig is, waar hij/zij het moeilijk mee heeft en wat hij/zij leuk vindt.
 • Klasobservatie (mits toestemming van de ouders)
 • Thuisobservatie
 • Neuropsychologisch onderzoek : aandacht en concentratie, geheugen, intelligentie
 • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autismespectrumstoornis)
 • Spelobservatie

Ook aan ouders worden er regelmatig vragenlijsten meegegeven die ze thuis kunnen invullen. Indien nodig wordt er samengewerkt met een (externe) kinderpsychiater. Aan het einde van deze diagnostische fase wordt een adviesgesprek gevoerd met de ouders en/of het kind waarin alle onderzoeken en resultaten besproken worden. Er wordt in overleg met de ouders en het kind een therapieplan opgemaakt waarin de belangrijkste doelstellingen beschreven staan, alsook welke therapievorm hierbij het beste aansluit.

Therapie

Afhankelijk van het therapieplan, de aard van de klachten en de leeftijd van het kind worden er volgende therapiemogelijkheden aangeboden :

 • Individuele gesprekstherapie
 • Speltherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinstherapie
 • Vaardigheidstrainingen: sociale vaardigheidstraining en tal van workshops (zie ‘Trainingen en workshops’)
 • Studiebegeleiding

De duur en de frequentie van de therapie wordt onderling besproken. Tijdens de therapeutische behandeling wordt er regelmatig een evaluatiemoment voorzien met de ouders om te beoordelen in welke mate de vooropgestelde doelen behaald zijn. Ook krijgen de ouders hierbij tips mee naar huis voor de aanpak van hun kind en diens moeilijkheden. De therapie wordt steeds gradueel afgebouwd totdat het kind en de ouders alleen verder kunnen met de handvaten en informatie.

Groepstrainingen en workshops voor kinderen & jongeren

Kinderen en jongeren kunnen veel leren van leeftijdsgenoten. Ze kunnen elkaar goed begrijpen en vinden steun en tips bij elkaar. Naast individuele begeleidingen bieden wij daarom ook groepstrainingen en workshops aan. Dit geeft kinderen en jongeren de kans om samen in dialoog te groeien onder begeleiding van professionals.

In de praktijk worden verschillende trainingen en workshops aangeboden. Iedereen die wenst, kan zich inschrijven voor de training die bij hem/haar past. We kiezen bewust voor kleine groepen (max. 8 deelnemers), zo kunnen we het aanbod afstemmen op de individuele noden van de deelnemers.

De trainingen en workshops gaan door in Praktijk De Klaproos: Esdoornstraat 8, 1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat).

ociale vaardigheidstraining  (6 – 12 jaar)

Maak je moeilijk nieuwe vrienden? Vind je het eng om iets te vragen aan onbekenden of een gesprekje te starten? Ben je vaak verlegen bij andere kinderen? Heb je soms ruzie tijdens het samenspelen? Vind je het moeilijk om te vragen of je mag meespelen? Wat moet je doen wanneer je niet mag meespelen of gepest wordt? Hoe kan je op een gepaste manier omgaan met opmerkingen?

Tijdens deze training leren we in een kleine, veilige groep hoe we omgaan met sociale situaties. We oefenen samen allerlei vaardigheden en leren truckjes voor op school, in hobbyclubs, op kamp en thuis.

Een training bestaat uit 6 sessies van elk 2 uur. 

Tarief: 350 euro.

Een deel kan terugbetaald worden door de mutualiteit.

 

Data

Woensdagnamiddag van 13u tot 15u:   

* Sessie 1: 22/03/2023
* Sessie 2: 29/03/2023
* Sessie 3: 19/04/2023
* Sessie 4: 26/04/2023
* Sessie 5: 03/05/2023
* Sessie 6: 10/05/2023

 

Werkwijze

Voor extra informatie en vragen over de trainingen en workshops kan u steeds contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Hieronder kan u inschrijven voor één of meerdere trainingen. Na inschrijving wordt u op de hoogte gehouden of het minimum aantal deelnemers (min. 4) bereikt is en de training effectief zal starten. U ontvang dan zo snel mogelijk alle praktische informatie.

Lezingen voor ouders en leerkrachten

De kinderpsychologen van Praktijk De Klaproos organiseren informatie- en vormingsmomenten over bepaalde ontwikkelings- en opvoedingsthema’s. Vanuit onze expertise en ervaring met het begeleiden van kinderen, jongeren en hun context geven wij ouders en/of leerkrachten gerichte informatie en do’s en don’ts mee over een bepaald thema. De deelnemers kunnen ervaringen uitwisselen en er wordt tijd uitgetrokken voor vragen.

Wanneer

Hou zeker de kalender in de gaten voor nieuwe lezingen!

AanbodWanneerWaar
Verlies en rouw bij kinderenKan momenteel niet doorgaan wegens COVID-19

Overzicht trainingen en workshops

Verlies en rouw bij kinderen

Iedereen kan geconfronteerd worden met verlies en/of rouw. Ook kinderen kunnen iets of iemand belangrijks verliezen. Vaak rouwen kinderen minder openlijk of verwoorden ze hun verdriet niet. Het is voor ouders en leerkrachten dan niet eenvoudig om gedrag van kinderen te begrijpen.

Tijdens deze lezing worden de verschillende rouwreacties bij kinderen uitvoerig besproken en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. We geven do’s en don’ts mee voor ouders en leerkrachten: hoe kan je een kind ondersteunen en begeleiden na een verlies en/of overlijden en wat doe je beter niet? Hoe vertel je aan een kind dat een dierbare overleden is, hoe bereid je een kind voor op afscheid nemen, hoe reageer je op de verschillende gevoelens die een kind ervaart na het overlijden, …?

Vanuit onze expertise en ervaring als kinderpsychologen geven we tips mee voor wat kinderen zelf kunnen doen om met hun emoties om te gaan. We bespreken wanneer verdere hulp aangewezen is en waar kinderen en hun omgeving hiervoor terecht kunnen.

Ouders en leerkrachten krijgen een hand-outs van de lezing en een literatuurlijst mee met boeken en materiaal om concreet aan de slag te gaan en we voorzien tijd voor vragen. De lezing duurt 1,5 uur.

 

Werkwijze

Voor extra informatie en vragen over de lezingen kan u steeds contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Hieronder kan u inschrijvingen voor één of meerdere lezingen. Na inschrijving wordt u op de hoogte gehouden of het minimum aantal deelnemers (min. 15) bereikt is en de lezing effectief zal doorgaan. U ontvang dan zo snel mogelijk alle praktische informatie.

Tarieven

ActiviteitKostprijs
Intakegesprek75 euro
Individuele sessie 60 euro
Adviesgesprek70 euro
Ouderbegeleiding70 euro
Extern overleg (vb. school)70 euro
Klasobservatie85 euro
Thuisobservatie 85 euro
Intelligentieonderzoek 195 euro
Concentratieonderzoek Tarief op maat
Autisme onderzoekTarief op maat

Vanaf 1 juli 2022 dienen wij vanuit de nieuwe kwaliteitswet een electronisch patiëntendossier op te maken voor elke cliënt. Hiervoor wordt bij de eerste sessie een eenmalige dossierkost van 10 euro aangerekend.

Consultaties worden cash of via de mobiele app op Smartphone betaald. Er is geen bancontact aanwezig in de praktijk.

Als erkende kinderpsycholoog is er een terugbetaling door de mutualiteiten mogelijk. Hieronder vindt u een overzicht van de terugbetalingsmogelijkheden van de verschillende mutualiteiten:

MutualiteitTussenkomst
Socialistische Mutualiteit
- Solaris 20 euro/sessie - 12 sessies/jaar
- FSMB20 euro/sessie - 8 sessies/jaar
Liberale Mutualiteit20 euro/sessie - 6 sessies/jaar
Christelijke Mutualiteit 30 euro/sessie - 24 sessies
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds10 euro/sessie - 10 sessies/jaar
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen10 euro/sessie - 5 sessies/jaar
Helan20 euro/sessie - 6 sessies/jaar

Een gemaakte afspraak dient minimaal één werkdag (24 uur) van te voren geannuleerd te worden. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie aangerekend worden. De reden hiervan is dat tijd wordt gereserveerd en deze wordt in rekening gebracht.

 

 

 

 

Contacteren …

Maak direct een afspraak …

of contacteer ons.

Adres: Esdoornstraat 8, 1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat)

Gelieve bij afwezigheid (bv. tijdens een therapiesessie) een berichtje na te laten met uw naam en telefoonnummer zodat wij u later kunnen contacteren.

Vanessa Van Schuerbeek
0473/43.62.62 of vanessa@praktijkdeklaproos.be

Annechien Van den Broeck
0495/87.87.94 of annechien@praktijkdeklaproos.be

Sien Packet
0472/32.03.77 of sien@praktijkdeklaproos.be

Melissa Francx
0487/20.81.03 of melissa@praktijkdeklaproos.be

Machteld Nechelput
0474/82.65.20 of machteld@praktijkdeklaproos.be

An-Sofie De Wolf
0490/43.75.55 of ansofie@praktijkdeklaproos.be

Lisa Meert
0477/38.72.64 of lisa@praktijkdeklaproos.be

Shyna Lievens
0492/62.16.50 of shyna@praktijkdeklaproos.be

Kaat Rossignol
0485/07.52.70 of kaat@praktijkdeklaproos.be

 

 

© 2022 Praktijk De Klaproos

Website door desent.agency