Welkom …

Er wordt de dag van vandaag (te) veel verwacht van kinderen. Ze moeten op allerlei gebieden kunnen presteren en het lijkt er soms op dat ze geen kind meer mogen zijn, maar ‘mini-volwassenen’. Door de druk die ze voelen, kunnen kinderen zich gaan afsluiten en dichtklappen of net uitbarsten. Ze ervaren tal van emoties die ze zelf niet altijd begrijpen en waar ze soms zeer moeilijk mee kunnen omgaan. Als kinderpsychologen fungeren wij als een coach die het kind stimuleert open te bloeien om zijn/haar mooie kern te laten zien. We gaan samen op weg, zij aan zij, totdat het kind zijn/haar plaatsje heeft gevonden in het veld tussen alle anderen.

Wie zijn we? 

Welkom op onze site!

Praktijk De Klaproos is een zelfstandige groepspraktijk met psychologen/psychotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen en jongeren. Wij bakenen hierdoor onze behandelpopulatie af van 0 tot 18 jaar. We richten ons ook naar ouders die problemen ervaren met hun kind en op zoek zijn naar handvaten in de opvoeding en/of de aanpak van de problemen.

Vanessa Van Schuerbeek

Vanessa Van Schuerbeek is master in de klinische psychologie. Zij richtte in 2010 de praktijk op en fungeert nu hoofdzakelijk als praktijkcoördinator. Daarnaast volgde zij een bijkomende postgraduaatopleiding ‘Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren’ en neemt ze de psychodiagnostische taken op zich (intelligentieonderzoek, onderzoek AD(H)D en autisme). Zij is tevens geconventioneerd en neemt kortdurende begeleidingen met kinderen en jongeren op zich.

Bereikbaar via: vanessa@praktijkdeklaproos.be en 0473/43.62.62

Tine Blendeman

Tine Blendeman is master in de klinische psychologie. Zij neemt in de praktijk concentratieonderzoeken af en is tevens geconventioneerd voor kortdurende begeleidingen met kinderen en jongeren.

Bereikbaar via: tine@praktijkdeklaproos.be en 0473/43.62.62

Annechien Van den Broeck

Annechien Van den Broeck is master in de klinische psychologie en tevens cognitief gedragstherapeute (postgraduaatopleiding). Zij is daarnaast ook werkzaam als leerlingbegeleider binnen een secundaire school voor leerlingen met de diagnose autisme.

Bereikbaar via: annechien@praktijkdeklaproos.be en 0495/87.87.94

Sien Packet

Sien Packet is master in de klinische psychologie. Zij volgde daarrnaast de postgraduaatopleiding ‘Psychodiagnostiek bij kinderen jongeren’. Zij werkt als zelfstandige in twee praktijken.

Bereikbaar via: sien@praktijkdeklaproos.be en 0472/32.03.77

Machteld Nechelput 

Machteld Nechelput is master in de klinische psychologie en cognitief gedragstherapeute i.o. Zij werkt als zelfstandige in twee praktijken.

Bereikbaar via: machteld@praktijkdeklaproos.be en 0474/82.65.20

An-Sofie De Wolf 

An-Sofie De Wolf is master in de klinische psychologie. Zij werkt als zelfstandige in twee praktijken.

Bereikbaar via: ansofie@praktijkdeklaproos.be en 0490/43.75.55

Shyna Lievens

Shyna is master in de klinische orthopedagogie. Zij is daarnaast ook werkzaam als eerstelijnspychologe in een praktijk te Aalst.

Bereikbaar via: shyna@praktijkdeklaproos.be en 0492/62.16.50
                            

Kaat Rossignol

Kaat heeft meer dan 20 jaar ervaring als leerkracht lager onderwijs. Zij schoolde zich om tot kindertherapeut en is gespecialiseerd in emotieregulatie en faalangst bij kinderen.

Bereikbaar via: kaat@praktijkdeklaproos.be en 0485/07.52.70
                            

 

Lore Figys

Lore is master in de klinische psychologie. Zij is daarnaast ook werkzaam als gezinscoach bij 1 Gezin 1 Plan.

Bereikbaar via: lore@praktijkdeklaproos.be en 0456/71.01.54

                            

 

Maud Lequeue

Maud is master in de klinische psychologie. Ze heeft daarnaast ook een bachelordiploma in de orthopedagogie – toegepaste jeugdcriminologie. 

Bereikbaar via: maud@praktijkdeklaproos.be en via 0491/62.61.06                         

 

Doelgroep

In de praktijk begeleiden we kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders.

We behandelen de volgende problematieken:

 

 • Emotionele klachten: angst, depressie, weinig zelfvertrouwen, faalangst
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, autismespectrumstoornis
 • Sociale moeilijkheden
 • Rouw en verlies
 • Scheiding
 • Trauma
 • Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Aandacht en concentratie en werkhoudingsproblemen
 • Hoogbegaafdheid
 • Studiemoeilijkheden (studiebegeleiding): leren leren, samenvatten, plannen en organiseren, voorbereiden van toetsen en examens, …
 • Opvoedingsvragen

Werkwijze

Aanmelding

De aanmelding gebeurt via een aanmeldformulier op de website, maar kan ook via de praktijkcoördinator Vanessa Van Schuerbeek (mail of telefonisch). Men kan aanmelden na een doorverwijzing (huisarts, CGGZ, school, …), alsook op eigen initiatief. Bij de aanmelding wordt er een intakevragenlijst doorgestuurd waarin de moeilijkheden bevraagd worden. De ouders sturen de ingevulde intakevragenlijst per mail door vóór het eerste gesprek.

Intake

Het intakegesprek gaat door bij de praktijkcoördinator Vanessa Van Schuerbeek en is het eerste kennismakingsgesprek met de ouder(s). Het kind dient op dit eerste gesprek nog niet aanwezig te zijn, tenzij ouder dan 16 jaar. Het doel van dit gesprek is elkaar beter te leren kennen en een algemeen beeld te schetsen van de klachten en positieve kenmerken van het kind en zijn/haar gezin. Ook de verwachtingen van de ouders en/of het kind worden bevraagd en er wordt informatie meegedeeld over het verdere verloop. Op het einde van het intakegesprek wordt bepaald bij welke psycholoog verdere sessies gepland worden, afhankelijk van de leeftijd en problematiek van de cliënt.

Onderzoek en diagnostiek

Vooraleer er met therapie gestart kan worden, is het noodzakelijk te weten waar de moeilijkheden precies zitten en waarmee ze te maken kunnen hebben. Hiervoor worden een aantal onderzoekssessies gedaan met het kind en/of de ouders. Mits toestemming van de ouders wordt er contact opgenomen met eventuele belangrijke derden (doorverwijzer, vorige of andere hulpverlening, school, …). De diagnostische sessies kunnen bestaan uit volgende onderzoeken, afhankelijk van de aard van de problematiek:

 • Belevingsonderzoek / onderzoek naar gedrag, gevoelens en gedachten(standaard) : met een belevingonderzoek willen we een antwoord formuleren op de vraag ‘Wat speelt er zich af in het hoofd van mijn kind?’. Via spel en gesprekken proberen we te achterhalen waar een kind mee bezig is, waar hij/zij het moeilijk mee heeft en wat hij/zij leuk vindt.
 • Klasobservatie (mits toestemming van de ouders)
 • Thuisobservatie
 • Neuropsychologisch onderzoek : aandacht en concentratie, geheugen, intelligentie
 • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autismespectrumstoornis)
 • Spelobservatie

Ook aan ouders worden er regelmatig vragenlijsten meegegeven die ze thuis kunnen invullen. Indien nodig wordt er samengewerkt met een (externe) kinderpsychiater. Aan het einde van deze diagnostische fase wordt een adviesgesprek gevoerd met de ouders en/of het kind waarin alle onderzoeken en resultaten besproken worden. Er wordt in overleg met de ouders en het kind een therapieplan opgemaakt waarin de belangrijkste doelstellingen beschreven staan, alsook welke therapievorm hierbij het beste aansluit.

Therapie

Afhankelijk van het therapieplan, de aard van de klachten en de leeftijd van het kind worden er volgende therapiemogelijkheden aangeboden :

 • Individuele gesprekstherapie
 • Speltherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinstherapie
 • Groepstrainingen: sociale vaardigheden, Rots & Water, faalangst, piekeren, hooggevoeligheid (zie ‘Trainingen en workshops’)
 • Studiebegeleiding

De duur en de frequentie van de therapie wordt onderling besproken. Tijdens de therapeutische behandeling wordt er regelmatig een evaluatiemoment voorzien met de ouders om te beoordelen in welke mate de vooropgestelde doelen behaald zijn. Ook krijgen de ouders hierbij tips mee naar huis voor de aanpak van hun kind en diens moeilijkheden. De therapie wordt steeds gradueel afgebouwd totdat het kind en de ouders alleen verder kunnen met de handvaten en informatie.

Groepstrainingen voor kinderen & jongeren

Kinderen en jongeren kunnen veel leren van leeftijdsgenoten. Ze kunnen elkaar goed begrijpen en vinden steun en tips bij elkaar. Naast individuele begeleidingen bieden wij daarom ook groepstrainingen en workshops aan. Dit geeft kinderen en jongeren de kans om samen in dialoog te groeien onder begeleiding van professionals.

De trainingen worden georganiseerd door geconventioneerde klinisch psychologen! Het tarief bedraagt 2,5 euro per sessie.

Sociale vaardigheidstraining (7 – 11 jaar): ZOMER 2024

Maak je moeilijk nieuwe vrienden? Vind je het eng om iets te vragen aan onbekenden of een gesprekje te starten? Ben je vaak verlegen bij andere kinderen? Vind je het moeilijk om te vragen of je mag meespelen? Wat moet je doen wanneer je niet mag meespelen of gepest wordt? Hoe kan je op een gepaste manier omgaan met opmerkingen? Speel je te vaak de baas en heb je daardoor vaak ruzie met andere kinderen?

Tijdens deze training leren we in een veilige groep hoe we omgaan met sociale situaties. We oefenen samen allerlei vaardigheden en leren trucjes voor op school, in hobbyclubs, op kamp en thuis.

Een training bestaat uit 5 sessies van elk 1,5 uur. 

DEZE TRAINING IS VOLZET! 

Sessie 1 – dinsdag 20 augustus 2024 10u00 – 11u30 
Sessie 2 – donderdag 22 augustus 2024 10u00 – 11u30 
Sessie 3 – dinsdag 27 augustus 2024 10u00 – 11u30 
Sessie 4 – donderdag 29 augustus 2024 10u00 – 11u30 
Sessie 5 – woensdag 4 september 2024 16u00 – 17u30 

Tarief: GRATIS aangezien de sessies gegeven worden door geconventioneerde psychologen

Sociale vaardigheidstraining (7 – 11 jaar): NAJAAR 2024

Maak je moeilijk nieuwe vrienden? Vind je het eng om iets te vragen aan onbekenden of een gesprekje te starten? Ben je vaak verlegen bij andere kinderen? Vind je het moeilijk om te vragen of je mag meespelen? Wat moet je doen wanneer je niet mag meespelen of gepest wordt? Hoe kan je op een gepaste manier omgaan met opmerkingen? Speel je te vaak de baas en heb je daardoor vaak ruzie met andere kinderen?

Tijdens deze training leren we in een veilige groep hoe we omgaan met sociale situaties. We oefenen samen allerlei vaardigheden en leren trucjes voor op school, in hobbyclubs, op kamp en thuis.

Een training bestaat uit 5 sessies van elk 1,5 uur. 

Sessie 1 – dinsdag 29 oktober ’24 10u00 – 11u30
Sessie 2 – donderdag 31 oktober ’24 10u00 – 11u30
Sessie 3 – woensdag 6 november ’24 16u00 – 17u30
Sessie 4 – woensdag 13 november ’24 16u00 – 17u30
Sessie 5 – woensdag 20 november ’24 16u00 – 17u30

Tarief: GRATIS aangezien de sessies gegeven worden door geconventioneerde psychologen!

Weerbaarheidstraining Rots & Water: 9 – 12 jaar

Rots & Water is een psychofysieke training waarbij we vanuit het lichaam en door middel van speelse oefeningen kinderen leren om zich weerbaar op te stellen. Door een sterk lichaam en een goede balans krijgt je kind de kans om ook in het hoofd sterker te worden.

Na de training zal je kind meer zelfvertrouwen hebben, zich beter kunnen inleven in anderen, minder snel ontploffen, beter omgaan met moeilijke situaties en ruzies, zichzelf beter kennen.

Een training bestaat uit 3 sessies van elk 3 uur.

DEZE TRAINING IS VOLZET!

Sessie 1 – 1 juli 2024 9u30 – 12u30
Sessie 2 – 4 juli 2024 9u30 – 12u30
Sessie 3 – 8 juli 2024 9u30 – 12u30

Tarief: GRATIS aangezien de sessies gegeven worden door geconventioneerde psychologen!

Help, ik heb faalangst : 9 – 12 jaar

Zegt je kind regelmatig ‘ik kan dat niet’? Werkt je kind te hard en te lang voor school of vermijdt hij net schooltaken om niet te kunnen falen? Is je kind erg zenuwachtig in nieuwe of moeilijke situaties? Ervaart je kind veel stress voor toetsen, spreekbeurten of optredens? Lukken de oefeningen goed in de klas en thuis maar kan je kind dit niet tonen op een toets? Piekert je kind vaak en is hij/zij bang om fouten te maken? Wil je kind het vaak perfect doen en raakt hij/zij daardoor snel teleurgesteld? 

Dan is deze faalangsttraining zeker iets voor hem/haar! In deze training leren kinderen met en van elkaar in een veilige groep beter om te gaan met hun onzekerheid en stress. Ze leren met meer zelfvertrouwen en gezonde spanning moeilijke situaties of prestatiemomenten aan te gaan en durven fouten te maken.

Een training bestaat uit 5 sessies van elk 1,5 uur.

Sessie 1 – Maandag 1 juli 2024  13u30 – 15u00
Sessie 2 – Dinsdag 2 juli 2024 13u30 – 15u00
Sessie 3 – Donderdag 4 juli 2024 13u30 – 15u00
Sessie 4 – Maandag 8 juli 2024 13u30 – 15u00
Sessie 5 – Donderdag 11 juli 2024 10u00 – 11u30

Tarief: GRATIS aangezien de sessies gegeven worden door geconventioneerde psychologen!

Trainingen voor ouders en leerkrachten

DE PRIKKELBAR

Een oudercafé voor ouders van kinderen en jongeren met (een vermoeden van) autisme

 

We organiseren maandelijks een oudercafé waar ouders en lotgenoten terecht kunnen met al hun vragen en verhalen in hun zoektocht naar het herkennen, omgaan en ondersteunen van hun kind met autisme.

Professionals en ouders ontmoeten elkaar tijdens deze oudergroepen om informatie uit te wisselen, handvaten aan te reiken en struggles en succesen uit het dagelijkse leven te delen.

We gaan van start met een Autisme Belevings Circuit.  Deze actieve en toegankelijke workshop laat je ervaren hoe het is om met autisme te leven.

Het circuit bestaat uit een aantal doe opdrachten en zit boordevol (zintuigelijke)ervaringen. Wij leiden je door het circuit heen en er is ruimte voor het delen van ervaringen. Ook worden diverse tips gegeven over autismevriendelijkheid.

Daarnaast zullen we elke maand ook oudergroepen organiseren rond verschillende topics.

Hieronder werpen we alvast een blik op de boeiende thema’s die aanbod zullen komen

 • Eet- en slaapmoeilijkheden
 • Spel en vrije tijd
 • Gedragsmoeilijkheden en straffen en belonen
 • Sociale moeilijkheden
 • Overgevoeligheid

De ouderavonden gaan door van 18u30 tot 20u30 in ’t Smiske in Asse (Gemeenteplein 7):

DEZE REEKS IS VOLZET!

Maandag 15 januari 2024 Autisme beleving circuit  
Maandag 5 februari 2024 Eetmoeilijkheden  
Maandag 11 maart 2024 Slaapmoeilijkheden 
Maandag 15 april 2024 Gedragsmoeilijkheden 
Maandag 13 mei 2024 Emotieregulatie en angst
Maandag 10 juni 2024 Vraaggestuurd o.b.v. ervaringen deelnemers

Tarief: GRATIS aangezien de sessies gegeven worden door geconventioneerde psychologen!
 

WEGENS SUCCES VERLENGD ! 

We organiseren een extra autisme beleving circuit waarbij we aan de hand van verschillende opdrachten ervaren hoe het is om autisme te hebben. 

Wanneer: donderdag 27 juni van 18u00 tot 20u00

Waar: ’t Smiske Asse –  Gemeenteplein 7 

 

Tarieven

 

Bewerken
Activiteit Kostprijs
Intakegesprek 75 euro
Individuele sessie 65 euro
Adviesgesprek 75 euro
Ouderbegeleiding 75 euro
Extern overleg (vb. school) 75 euro
Klasobservatie 85 euro
Thuisobservatie 85 euro
Intelligentieonderzoek 195 euro
Concentratieonderzoek Tarief op maat
Autisme onderzoek Tarief op maat

Een aantal van de psychologen zijn geconventioneerd waardoor er voor bepaalde sessies (eerstelijnsproblematieken) verlaagd tarief kan aangeboden worden!

Als erkende kinderpsycholoog is er een terugbetaling door de mutualiteiten mogelijk. Hieronder vindt u een overzicht van de terugbetalingsmogelijkheden van de verschillende mutualiteiten:

Bewerken
Mutualiteit Tussenkomst
Socialistische Mutualiteit
– Solidaris 20 euro/sessie – 12 sessies/jaar
– FSMB 20 euro/sessie – 8 sessies/jaar
Liberale Mutualiteit 20 euro/sessie – 6 sessies/jaar
Christelijke Mutualiteit 30 euro/sessie – 24 sessies
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds 10 euro/sessie – 15 sessies/jaar
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen 10 euro/sessie – 15 sessies/jaar
Helan 10 euro/sessie – 12 sessies/jaar
Partenamut  20 euro/sessie – 8 sessies/jaar

 

Een gemaakte afspraak dient minimaal één werkdag (24 uur) van te voren geannuleerd te worden. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken sessie aangerekend worden. De reden hiervan is dat tijd wordt gereserveerd en deze wordt in rekening gebracht.

 

 

 

 

Contacteren …

Maak direct een afspraak …

of contacteer ons.

Adres: Esdoornstraat 8, 1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat)

Gelieve bij afwezigheid (bv. tijdens een therapiesessie) een berichtje na te laten met uw naam en telefoonnummer zodat wij u later kunnen contacteren.

Vanessa Van Schuerbeek
0473/43.62.62 of vanessa@praktijkdeklaproos.be

Annechien Van den Broeck
0495/87.87.94 of annechien@praktijkdeklaproos.be

Sien Packet
0472/32.03.77 of sien@praktijkdeklaproos.be

Machteld Nechelput
0474/82.65.20 of machteld@praktijkdeklaproos.be

An-Sofie De Wolf
0490/43.75.55 of ansofie@praktijkdeklaproos.be

Shyna Lievens
0492/62.16.50 of shyna@praktijkdeklaproos.be

Kaat Rossignol
0485/07.52.70 of kaat@praktijkdeklaproos.be

Lore Figys
0456/71.01.54 of lore@praktijkdeklaproos.be 

Maud Lequeue 
0491/62.61.06 of maud@praktijkdeklaproos.be

© 2023 Praktijk De Klaproos

Website ondersteund door desent®